Strona główna/Zespół/Natalia Marszalec

[English version below]

Lekarz rezydent w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii, które odbywa w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, doskonaląc swoje doświadczenie kliniczne na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, detoksykacyjnych oraz psychiatrii sądowej.

Studia na kierunku lekarskim ukończyła na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Staż podyplomowy odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM, nabywając doświadczenie kliniczne z szerokiego zakresu medycyny.

Pracuje zarówno w szpitalu, jak i ambulatoryjnie. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu psychiatrii.

Niezależnie od miejsca, wykonując swoją pracę, skupia się na holistycznym i indywidualnym podejściu do pacjenta, analizując jego potrzeby zdrowotne i życiowe.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi (w tym depresją, chorobą afektywną dwubiegunową), zaburzeniami lękowymi, OCD, zaburzeniami snu, uzależnieniami oraz zaburzeniami psychotycznymi (m.in. schizofrenia).

Przyjmuje osoby dorosłe od 18 roku życia. Posiada uprawnienia do wystawiania recept, zaświadczeń o stanie zdrowia i zwolnień lekarskich.

Udziela również konsultacji psychiatrycznych w języku angielskim. Przyjmuje w Active Place Sense Wola.

 

 

A resident doctor undergoing specialty training in the field of psychiatry at Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia (Mazovian Specialist Health Centre) in Pruszków, expanding her clinical expertise in general psychiatry, medical detoxification and forensic psychiatry.

She is a graduate of the Medical University of Warsaw who completed her postgraduate internship at the MUW Central Clinical Hospital, gaining broad clinical experience.

She works both at the hospital and on an outpatient basis. To stay up to date with medical progress and to improve her qualifications, she participates in conferences and trainings in the field of psychiatry.

She always focuses on a holistic and individual approach to her patients, analysing their health and life needs.

She diagnoses and treats adults with personality disorders, affective disorders (inc. depression, bipolar disorder), anxiety disorders, OCD, sleep disorders, addictions and psychotic disorders (such as schizophrenia).

Her patients are adults at least 18 years of age. She writes out prescriptions, health certificates, and sick leaves.

Psychiatric consultations available also in English at Active Place Sense Wola.

Psychiatra Natalia Marszalec przyjmuje w Centrum Psychoterapii Active Place Sense:

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej znajduje się w zakładce „Cennik”.