Maja Janicka

Maja Janicka

Psychoterapeutka

Psychoterapeutka pracująca z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym. Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście oraz podczas indywidualnej pracy psychoterapeutycznej.

Uzyskała dyplom Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje, kształcąc się na przedostatnim roku całościowego czteroletniego szkolenia z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest to szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W ramach kształcenia akademickiego ukończyła dwa kierunki studiów: Psychologię w Zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Socjologię Stosowaną i Antropologię Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Zarówno naukowo, jak i prywatnie szczególnie bliskie jest jej podejście interdyscyplinarne, łączące w sobie obszar psychologii, socjologii i filozofii. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i konferencjach branżowych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zaburzeń osobowości.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W pracy ważne jest dla niej działanie zgodne z kodeksami etyki powyższych instytucji, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w korzystaniu z profesjonalnych superwizji.

Pomaga pacjentom odczuwającym trudności natury psychicznej, które nierzadko powiązane są ze złożonymi przeżyciami w obszarze emocji, własnej wartości czy relacji interpersonalnych. Psychoterapia psychodynamiczna jest uznaną metodą w leczeniu m.in. zaburzeń osobowości, depresji, zaburzeń lękowych czy psychosomatycznych.

Psychoterapeutka Maja Janicka przyjmuje w klinice Active Place Wola, w środy w godzinach 14-20.