Strona główna/Oferta/Centrum psychoterapii/Konsultacja psychologiczna​

Active Place Sense

Psycholog Warszawa Wola

konsultacja psychoterapeutycznA
Active Place Sense powstało z potrzeby pomagania.
Pierwsza wizyta u psychologa bądź psychoterapeuty ma charakter konsultacji. Jej  celem jest zebranie wywiadu i na jego podstawie zdiagnozowanie problemu pacjenta. Na podstawie zebranych informacji specjalista, wspólnie z pacjentem ustala cel oraz kierunek dalszej pracy terapeutycznej. Ustalenie diagnozy może zająć od jednego do trzech spotkań. Warto przy tym zaznaczyć, że konsultacje nie mają jeszcze charakteru terapeutycznego, gdyż ich głównym celem jest rozpoznanie problemu i wskazanie kierunku dalszej pracy, jednak niejednokrotnie jest to początek istotnych zmian w życiu pacjenta.

Jak to się dzieje, że wizyta u psychologa pomaga?

Aby pomoc psychologiczna była skuteczna, psycholog / psychoterapeuta musi zadbać o komfort i bezpieczeństwo pacjenta. W psychologii obowiązują trzy zasady dobrego kontaktu: po pierwsze akceptacja – specjalista jest otwarty na potrzeby pacjenta, powstrzymuje się od ocen i osądów, po drugie bezpieczeństwo – pacjent musi być pewien, że wszystkie informacje, które przekaże specjaliście będą objęte tajemnicą i nie zostaną wykorzystane przeciwko niemu, po trzecie empatia – czyli umiejętność współodczuwania, niezależnie od przekazywanych treści. Psycholog spotyka w gabinecie człowieka cierpiącego, któremu zobowiązany jest nieść pomoc, zgodną z aktualną wiedzą naukową, niezależnie od swoich osobistych przekonań. Aby było to możliwe, psycholog i/lub psychoterapeuta musi mieć postawę neutralną wobec swojego pacjenta, nie może być zaangażowany w żadną relację osobistą z samym pacjentem ani jego bliskimi.

Warto przy tym podkreślić, że psycholog jest specjalistą w swojej dziedzinie, posiada odpowiednie wykształcenie i przygotowanie merytoryczne. Jego praca polega na pomaganiu innym w rozwiązywaniu  trudności życiowych, w oparciu o wiedzę naukową w zakresie rozwiązywania problemów natury psychologicznej.

Psychoterapeuta podczas konsultacji sprawdza oczekiwania pacjenta wobec pomocy psychologicznej. Czasami cele pacjenta mogą być nierealistyczne. Wtedy zadaniem psychologa, zgodnie z jego kompetencjami i doświadczeniem, jest nazwanie tego i wspólnie z pacjentem przeformułowanie celu na taki, który jest możliwy do osiągnięcia. To, co jest bardzo ważne, to fakt, że pacjent też może zadawać pytania specjaliście. I ma prawo do uzyskania rzetelnej informacji, zgodnej z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia psychologa. Pytania zadawane przez pacjenta są też istotne dla osoby niosącej pomoc psychologiczną.

Czego się spodziewać po konsultacjach – czyli jaki ma być efekt pierwszych spotkań z psychologiem?

Wybierając się na pierwszą wizytę do psychologa czy psychoterapeuty, pewnie zastanawiacie się co z tego wyniknie? Konsultacje psychologiczne mają na celu precyzyjne określenie problemu i ustalenie strategii dalszej pracy nad rozwiązaniem danego problemu. Psycholog / psychoterapeuta po pierwszych konsultacjach postawi diagnozę i w zależności od niej wskaże kierunki dalszego postępowania. W zależności od diagnozy może to być zalecenie dotyczące psychoterapii, konsultacji psychiatrycznej, celem podjęcia leczenia farmakologicznego, poradnictwo psychologiczne czy krótka interwencja, mająca na celu rozwiązanie danego problemu. Zawsze kierunki dalszej pracy są uzgadnianie z pacjentem i dostosowane do jego potrzeb i możliwości.

Konsultacja z psychologiem / psychoterapeutą w Active Sense Warszawa Wola trwa zwykle 50 min.

Kiedy warto udać się do psychologa / psychoterapeuty?

Jeśli cierpisz z powodu ciągłego stresu, doświadczasz chronicznego lęku i trudno jest Ci funkcjonować w sytuacji ciągłych zmian, a jednocześnie chciałbyś / chciałabyś zrozumieć przyczyny swojego cierpienia i poszukać sposobów na poprawę jakości swojego życia, zapraszamy na konsultacje psychologiczne stacjonarnie oraz online.

Wskazaniem do wizyty u psychologa / psychoterapeuty są również m.in.:

  • długotrwała drażliwość, smutek, łatwe wpadanie w złość,
  • brak satysfakcji z relacji rodzinnych, partnerskich, przyjacielskich,
  • brak sił i chęci do wykonywania codziennych czynności,
  • zaburzenia snu,
  • trudne sytuacje życiowe (sytuacje/wydarzenia traumatyczne).

Psychoterapia

Renata Puk-Pietruszyńska

Renata Puk-Pietruszyńska

Psychoterapeuta i psycholog
Alina Zyber-Sochacka

Alina Zyber-Sochacka

Psychoterapeuta i psycholog
Gabriela Droździel

Gabriela Droździel

Psycholog, psychotraumatolog
Anna Jachniewicz

Anna Jachniewicz

Psycholog i psychoterapeuta
Maja Janicka

Maja Janicka

Psychoterapeutka
Monika Kowal

Monika Kowal

Psycholog i psychoterapeuta

Blog o psychoterapii