Strona główna/Zespół/Renata Puk-Pietruszyńska
Renata Puk-Pietruszyńska

Renata Puk-Pietruszyńska

Psychoterapeuta i psycholog

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz tzw. młodych dorosłych oraz terapię par i rodzin. Pracuje z osobami doświadczającymi szeroko rozumianych zaburzeń nastroju, w tym: obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń lękowych, lękowo-depresyjnych, oraz z osobami z zaburzeniami osobowości czy zaburzeniami odżywiania. Ma długoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin (współuzależnienie, DDA), a także z osobami doświadczającymi przemocy domowej oraz sprawcami przemocy.

Jest absolwentem psychologii (specjalizacja kliniczna) oraz historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiada certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Ukończyła również 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyła 4-letnie szkolenie z terapii systemowej rodzin i par z elementami psychoterapii psychodynamicznej organizowany przez Psyche Plus w Warszawie.

Jako psychoterapeuta pracuje od 2003 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach państwowych, zarówno poradniach jak i oddziałach dziennych, organizacjach samorządowych oraz w gabinecie prywatnym. Od 2019 roku jest związana zawodowo z Oddziałem Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w SPZLO Warszawa – Wola – Śródmieście, oraz kontynuuję praktykę prywatną.

W swojej pracy wykorzystuje różne podejścia psychoterapeutyczne, w zależności od potrzeb oraz problemów pacjenta. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Renata Puk Pietruszyńska - ZnanyLekarz.pl

Psychoterapeuta Renata Puk-Pietruszyńska przyjmuje w Centrum Psychoterapii Active Place Sense:

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej znajduje się w zakładce „Cennik”.