Strona główna/Oferta/Centrum psychoterapii/Konsultacja psychiatryczna

Centrum Psychoterapii

Wybierz obszar, który najbardziej Cię interesuje:

Psychiatra Warszawa - konsultacje

W Centrum Psychoterapii Active Place Sense kluczowa jest współpraca między różnymi specjalistami, szczególnie psychoterapeutą a lekarzem psychiatrą. Ten ostatni przeprowadza konsultację psychiatryczną. Zajmuje się leczeniem zaburzeń i problemów psychicznych. Lekarz psychiatra stawia diagnozę medyczną na podstawie wywiadu z pacjentem, poszerzonego w razie potrzeby o badania laboratoryjne. Formułuje rozpoznanie i zaleca formy leczenia – psychoterapię i (lub) farmakoterapię, czyli przepisuje leki.

Zdarza się, że leczenie powinno obejmować jedno i drugie. W takim wypadku psychiatra ściśle współpracuje z psychoterapeutą. Specjaliści wymieniają ze sobą informacje o stanie pacjenta, diagnozie czy przebiegu terapii. Pozwala to na lepsze zrozumienie potrzeb pacjenta i dobranie optymalnych strategii pomocy. Wymiana informacji odbywa się zawsze z poszanowaniem tajemnicy lekarskiej oraz psychoterapeutycznej.

W trakcie konsultacji psychiatrycznej lekarz pyta o bieżące problemy i objawy. Konieczne będzie określenie sytuacji życiowej oraz rodzinnej pacjenta. Ważna jest też historia leczenia psychiatrycznego, jeżeli pacjent już brał w nim udział. Zostaną zebrane informacje o przebytych chorobach oraz skłonności do nadużywania substancji psychoaktywnych. Czasem psychiatra może skierować pacjenta na dodatkowe badania. Może zdarzyć się również, że jedna konsultacja psychiatryczna nie wystarczy na postawienie ostatecznej diagnozy. Zazwyczaj jednak kończy się ona sformułowaniem wniosków i zaleceń. Dalsze konsultacje psychiatryczne służą głównie weryfikacji procesu leczenia oraz jego modyfikacji według potrzeb.

Pierwsza konsultacja psychiatryczna trwa zwykle co najmniej 60 minut.

Kolejne wizyty, po postawionej diagnozie, zwykle trwają do 30 minut.

Konsultacje psychiatryczne prowadzą psychiatrzy.

Psychiatrzy