Strona główna/Oferta/Fizjoterapia dorosłych

Fizjoterapia

Wybierz obszar, który najbardziej Cię interesuje:

Fizjoterapia w Warszawie

Fizjoterapia osób dorosłych wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Problemy zdrowotne, z którymi borykają się pacjenci, rozpatrujemy z różnych perspektyw. Fizjoterapia obejmuje wiele dziedzin medycyny, a szczególnie:

 • ortopedię,
 • neurologię,
 • reumatologię,
 • kardiologię,
 • pulmonologię,
 • geriatrię,
 • chirurgię,
 • ginekologię,
 • położnictwo.

Podczas leczenia fizjoterapeutycznego w warszawskich placówkach Active Place wykorzystywane są najlepiej dopasowane metody i koncepcje. Warto wśród nich wymienić:

 • terapię manualną,
 • PNF,
 • neuromobilizację,
 • trening funkcjonalny,
 • trening medyczny,
 • trening sportowy,
 • trening kardio,
 • masaż,
 • NDT Bobath.

Proces fizjoterapii w Active Place składa się z 3 kroków:

Krok 1: Diagnostyka fizjoterapeutyczna

 • W tym kroku fizjoterapeuta przeprowadza szczegółową ocenę stanu pacjenta, w tym badanie funkcji ruchowych, ocenę postawy ciała, ocenę siły mięśniowej i zakresu ruchu oraz identyfikuje obszary problemowe.

Krok 2: Terapia manualna i indywidualna

 • Na tym etapie fizjoterapeuta stosuje różnorodne techniki terapeutyczne, w tym masaż, mobilizację stawów, terapię manualną, ćwiczenia wzmacniające i stabilizujące, aby pomóc pacjentowi w poprawie funkcji ruchowych, zmniejszeniu bólu i przywróceniu normalnej aktywności.

Krok 3: Zajęcia grupowe

 • W ostatnim kroku pacjent może uczestniczyć w zajęciach grupowych, które mogą obejmować zajęcia z gimnastyki, pilatesu, jogi lub innych form aktywności fizycznych, mających na celu utrzymanie poprawy stanu fizycznego oraz zapobieganie nawrotom urazów i problemów zdrowotnych.

Podsumowując, proces fizjoterapii w Active Place obejmuje kompleksową diagnostykę, terapię indywidualną oraz wsparcie grupowe, aby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę i poprawić ich stan zdrowia i jakość życia.