Strona główna/Oferta/Centrum psychoterapii/Psychoterapia par i rodzinna

Centrum Psychoterapii

Wybierz obszar, który najbardziej Cię interesuje:

Psychoterapia par

Terapia par kierowana jest do dwojga osób żyjących w bliskiej relacji emocjonalnej. Chociaż czasem jest nazywana terapią małżeńską, może dotyczyć zarówno osób w związku formalnym, jak i nieformalnym. Celem tego typu pomocy psychologicznej jest umożliwienie partnerom dotarcia do źródeł trudności w ich relacji. Za lepszym zrozumieniem idzie możliwość podjęcia świadomej decyzji co do kierunku zmian w ich związku. Spotkania z terapeutą par dają szansę na zwiększenie wzajemnej empatii. Poprawie ulega sposób wyrażania myśli, zachowanie w obliczu własnych i cudzych emocji oraz sposób zaspokajania potrzeb.

Psychoterapia par jest pomocna także w sytuacjach kryzysowych oraz konfliktów. Pomaga pojąć oczekiwania oraz wyobrażenia, nie tylko w odniesieniu do drugiej osoby, ale także swoje własne.

Sesje terapii par u psychologa trwają, w zależności od problemu, od ok. 50 do 90 minut. Odbywają się zgodnie z potrzebami pary, co tydzień lub co dwa tygodnie.

Psychoterapię par prowadzi Renata Puk-Pietruszyńska.

Psychoterapia rodzinna

Z występującymi w rodzinie nieporozumieniami i konfliktami można sobie poradzić. Zadaniem terapeuty rodzinnego jest pomoc w poznaniu tych problemów i ich przyczyn. W toku terapii rodzinnej analizowane są relacje występujące między członkami rodziny. Wspólnie z psychoterapeutą rodzinnym rodzina poszukuje źródeł trudności odczuwanych przez jej członków.

Celem terapii rodzinnej jest poprawienie jakości funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Poprawie ulega jakość życia w rodzinie.

Sesje psychoterapii rodzinnej trwają ok. 90 minut. Ich częstotliwość uzależniona jest od potrzeb i możliwości rodziny. Jest ustalana podczas konsultacji wstępnych.

Psychoterapię rodzinną prowadzi Renata Puk-Pietruszyńska.

terapia małżeńska

Na blogu o psychoterapii