Strona główna/Zespół/Anna Jachniewicz
Anna Jachniewicz

Anna Jachniewicz

Psycholog i psychoterapeuta

Tytuł magistra psychologii uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła I i II stopień szkolenia Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Obecnie odbywa pełne, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Ukończyła również szkolenia z zakresu technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej, poradnictwa psychologicznego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Stowarzyszenia Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Pracuje z młodzieżą od 15 r.ż. i z osobami dorosłymi i parami.

Udziela konsultacji psychologicznych, interwencji w kryzysie, prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową. Pomaga osobom doświadczającym obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, ataków paniki, natręctw, nerwicy, nadmiernego stresu, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości czy zaburzeń odżywiania. Pracuje z osobami, które mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji.

Anna Jachniewicz - ZnanyLekarz.pl

Psycholog Anna Jachniewicz przyjmuje w Centrum Psychoterapii Active Place Sense:

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej znajduje się w zakładce „Cennik”.