Strona główna/Oferta/Centrum psychoterapii/Psychoterapia indywidualna

Centrum Psychoterapii

Wybierz obszar, który najbardziej Cię interesuje:

Psychoterapia indywidualna w Warszawie

W centrum Psychoterapii Active Place Sense świadczymy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób cierpiących z powodu różnych trudności natury psychicznej. Oferujemy zarówno konsultacje psychologiczne, które mogą służyć rozwiązaniu bieżącego kryzysu oraz psychoterapię. Psycholog, podczas konsultacji psychologicznej, może pomóc w poradzeniu sobie w trudnej sytuacji życiowej, nazwać emocje, które utrudniają człowiekowi korzystanie z życia, czy nauczyć, jak sobie radzić z różnymi trudnościami natury psychicznej. Psychoterapia jest już natomiast sposobem leczenia zaburzeń, które polega na oddziaływaniu jednej lub kilku osób na stan psychiczny człowieka. Celem psychoterapii jest usunięcie zakłóceń w  przeżywaniu, będących przyczyną cierpienia psychicznego (za J.W. Aleksandrowicz, Psychoterapia, Kraków, 2004r). W wyniku psychoterapii pacjent ma szansę stać się bardziej świadomy własnych pragnień, zobowiązań, ale także możliwości i ograniczeń.

Psychoterapia umożliwia też  bardziej realnie zobaczenie świata w którym żyje pacjent, oraz ludzi, z którymi musi współdziałać w realizacji swoich celów życiowych. Dzięki byciu świadomym człowiek zyskuje nowe perspektywy, które umożliwiają mu podejmowanie decyzji zgodnie z własnymi możliwościami i pragnieniami, ale także przy uwzględnieniu własnych ograniczeń. Uczestniczenie w psychoterapii prowadzi do zmniejszenia cierpienia psychicznego. Daje też nadzieję na powrót do pełnego życia, z sukcesami i porażkami, radością i cierpieniem (za prof. Cz. Czabała, „Czynniki leczące w psychoterapii”). Celem terapii jest więc stworzenie warunków do rozwoju, a także zachęcenie do refleksji nad różnymi wyborami życiowymi. Jest jednocześnie drogą do poznania prawdy o sobie. Terapia ma więc służyć lepszemu zrozumieniu samego siebie, poprawie jakości życia, a także poprawie relacji z bliskimi osobami.

W naszym ośrodku można skorzystać z psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej oraz rodzinnej. Metody naszej pracy dostosowujemy do problemów oraz potrzeb naszych pacjentów. Zapewniamy pełną dyskrecję.

Kiedy zgłosić się do psychoterapeuty?

Jeżeli:

  • doświadczasz różnego rodzaju problemów emocjonalnych i osobistych
  • Cierpisz z powodu depresji, lęku czy gwałtownych wybuchów złości
  • Przeżywasz trudności w relacjach osobistych, zawodowych czy z innymi ważnymi osobami
  • Doświadczasz samotności
  • Masz niskie poczucie własnej wartości
  • Ty, lub Twój bliski cierpi z powodu uzależnienia
  • Doświadczasz problemów psychosomatycznych
  • Doświadczasz nagłego kryzysu
  • Stoisz przed ważnym wyborem życiowym
  • Chcesz lepiej zrozumieć siebie i otaczający Cię świat

 Na specjalistyczne wsparcie psychologiczne można zdecydować się jednak już nawet wtedy, gdy tylko czujemy, że w naszym życiu coś nas męczy, niepokoi albo przeszkadza. Za tymi odczuciami mogą stać bowiem znacznie głębsze problemy. Rolą psychologa czy psychoterapeuty jest ocena rodzaju i nasilenia tych trudności. Podczas wstępnych konsultacji terapeuta postawi wstępną diagnozę oraz zaproponuje formę dalszej współpracy, dostosowaną do potrzeb i/lub możliwości danego pacjenta oraz oszacuje czas leczenia.

Psychoterapia indywidualna

Istnieje wiele form pomocy psychologicznej. Spośród nich, psychoterapia jest jedną z najczęściej spotykanych. Jej forma wynika bezpośrednio z zaleceń powstałych w trakcie konsultacji. Polega na regularnych, indywidualnych spotkaniach z terapeutą.

Nasi specjaliści prowadzą dwie formy psychoterapii indywidualnej. Psychoterapia krótkoterminowa trwa 10-30 sesji. Jej celem jest rozwiązanie konkretnego problemu. Psychoterapia długoterminowa zajmuje zwykle 2-3 lata. Dzięki niej możliwe staje się określenie przyczyn trudności życiowych i stworzenie warunków do poprawy jakości życia.

Psychoterapia indywidualna kierowana jest do dorosłych, dzieci i młodzieży. Sesje odbywają się zwykle raz lub dwa razy w tygodniu.

Czas trwania sesji psychoterapeutycznej to ok. 50 minut.

Psychoterapia

Renata Puk-Pietruszyńska

Renata Puk-Pietruszyńska

Psychoterapeuta i psycholog
Alina Zyber-Sochacka

Alina Zyber-Sochacka

Psychoterapeuta i psycholog
Gabriela Droździel

Gabriela Droździel

Psycholog, psychotraumatolog
Anna Jachniewicz

Anna Jachniewicz

Psycholog i psychoterapeuta
Maja Janicka

Maja Janicka

Psychoterapeutka
Monika Kowal

Monika Kowal

Psycholog i psychoterapeuta

Na blogu o psychoterapii