Strona główna/Zespół/Alina Zyber-Sochacka

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia organizowane przesz Instytut Psychologii Zdrowia. Posiada certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, nadany zez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ukończyła całościowy, 4-letni , kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, szkolenie organizowane przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Posiada również certyfikat uprawniający do prowadzenia spotkań w ramach programy SMART Recovery. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

OD 2010 r. pracuję jako psychoterapeutka, początkowo w SZPZLO Warszawa – Ochota, następnie w SPZZLO Warszawa-Żoliborz (oddział dzienny i poradnia), staż odbywała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienie od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie.
Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi.