Monika Kowal

Monika Kowal

Psycholog i psychoterapeuta

Wykształcenie:

  • Psychologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski (2005).
  • 4-letni kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) w Centrum CBT EDU w Warszawie.
  • Psychoonkologia SWPS (podyplomowo, 2019).

Pracuje z osobami dorosłymi.
Aktualnie zatrudniona w Klinice Kardiologii UCK WUM oraz w Centrum Medycznym Damiana.
Korzysta z metody Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Motywacyjnego.
Prowadzi treningi relaksacyjne, grupy wsparcia i grupy warsztatowe (psychoedukacja zdrowotna). Interesuje się i planuje rozwój w kierunku terapii schematów.

Specjalizacje:

  • Psychoterapia CBT osób dorosłych (z problemem depresji, lęku).
  • Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych (zmianach życiowych, stratach bliskich, w żałobie, utratach sprawności).
  • Pomoc w przezwyciężaniu przewlekłego stresu, radzenia sobie ze stresem, z trudnymi emocjami.
  • Wsparcie i pomoc osobom przewlekle i terminalnie chorym oraz członkom ich rodzin.
  • Praca z osobami doświadczającymi wewnętrznych kryzysów, problemów w relacjach, z wypaleniem zawodowym.

Psycholog Monika Kowal przyjmuje w Centrum Psychoterapii Active Place Sense:

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej znajduje się w zakładce „Cennik”.