Strona główna/Zespół/Katarzyna Wójcicka

Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W trakcie studiów z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w pracach Koła Naukowego przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Po studiach związała się na kilkanaście lat ze Szpitalem Bielańskim, gdzie najpierw pracowała w ramach stażu podyplomowego, następnie w Oddziale Psychiatrycznym zdobywała doświadczenie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, a po jego ukończeniu przez kilka lat pracowała jako konsultant psychiatra w oddziałach somatycznych.

Uzyskane dzięki temu doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych współwystępujących z chorobami somatycznymi oraz diagnostyce zaburzeń psychosomatycznych wykorzystywała, pracując na Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym i Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Równolegle, rozwijając zainteresowania z okresu studiów, pracowała przez 3 lata w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a zdobyte dzięki temu doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjenta w wieku rozwojowym wykorzystała, współtworząc program i opiekując się grupą leczenia zaburzeń nerwicowych dla młodych dorosłych. Dodatkowo od wielu lat współpracuje z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń lękowych oraz nastroju, zaburzeń somatyzacyjnych i adaptacyjnych, a także zaburzeń osobowości. Ma doświadczenie w pracy z osobami w wieku nastoletnim, młodymi dorosłymi i osobami starszymi oraz pacjentami obciążonymi innymi chorobami. Kładzie duży nacisk na zindywidualizowane podejście do pacjenta, uzupełnianie na bieżąco wiedzy i podnoszenie kompetencji oraz współpracę z innymi specjalistami. W Active Place przyjmuje osoby dorosłe oraz młodzież od 16 r.ż.

Psychiatra Katarzyna Wójcicka przyjmuje osoby dorosłe oraz młodzież od 16 r.ż. w klinice Active Place Wola