Strona główna/Zespół/dr n. med. Agnieszka Dyduch

Pracuje jako lekarz od 2003 r. Prowadzi diagnozę i leczenie osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w klinice psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie oraz w oddziale psychiatrii Szpitala Bielańskiego w Warszawie, a następnie w oddziałach dziennych psychogeriatrycznym i leczenia zaburzeń nerwicowych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, w Ośrodku INTRA oraz CT Dialog.

Odbyła szkolenia w zakresie diagnozy psychiatrycznej i farmakoterapii organizowane przez European College of Neuropsychopharmacology i European Psychiatric Association, a także w zakresie psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i w Centrum CBT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.