Strona główna/Zespół/Gabriela Droździel

Studia z zakresu psychologii ukończyła na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Warszawie (SWPS). Wiedzę tę rozwijała i rozwija na studiach podyplomowych i kursach, m.in.

  • Psychotraumatologia – studia podyplomowe w trakcie na SWPS,
  • Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej – studia podyplomowe na SWPS,
  • Studium terapii par i małżeństw – szkolenie w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii,
  • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń u dzieci i młodzieży – szkolenie w CTPB,
  • Terapia traumy i PTSD u dzieci i młodzieży – szkolenie w Poza Schematami,
  • Terapia traumy metodą schematów – szkolenie w Poza Schematami,
  • NVC – empatyczna komunikacja – szkolenie w Laboratorium Porozumienia bez przemocy.

Jest certyfikowanym coachem (Fundacja VCC) i mediatorem (Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych i Krajowe Centrum Mediacji).

Podstawą jej pracy jest nurt poznawczo-behawioralny. Prowadzi konsultacje i terapię osób dorosłych i młodzieży od 14 roku życia, terapię dla małżeństw i par (bez względu na orientację), terapię traumy technikami rekomendowanymi przez WHO do leczenia traumy, interwencję kryzysową, diagnozę psychologiczną (w tym ADHD, zaburzenia pamięci i koncentracji, zaburzenia nastroju – depresyjne, lękowe, osobowości, temperamentu, kompetencje społeczne, style radzenia sobie ze stresem, zaburzenia postraumatyczne, preferencje funkcjonowania, np. skala poszukiwania doznań, oraz płeć psychologiczna), psychoedukację i wsparcie psychologiczne pod kątem lepszego radzenia sobie z trudnościami, a także warsztaty komunikacji interpersonalnej w nurcie NVC.

Dzięki wcześniejszym doświadczeniom zawodowym dobrze orientuje się w obszarze psychologii pracy i wspiera swoich pacjentów w rozwoju zawodowym oraz profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego.

Psycholog Gabriela Droździel przyjmuje w Centrum Psychoterapii Active Place Sense:

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej znajduje się w zakładce „Cennik”.