Strona główna/Zespół/dr n. med. Daniel Karaszewski
dr n. med. Daniel Karaszewski

dr n. med. Daniel Karaszewski

Członek Zarządu, Terapeuta Manualny

Swoim wysokim zaangażowaniem, wypracowanym doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą medyczną, w pełni profesjonalnie wykonuję swój zawód i pamiętam o tym, iż najważniejszy zawsze jest pacjent – Primum non nocere.

Poza pracą kliniczną angażuję się również w działalność dydaktyczno-naukową. Pracując z pacjentami wykorzystuję techniki: Terapii Manualnej, PNF, treningu funkcjonalnego. Głównie zajmuję się pacjentami z dysfunkcjami dotyczącymi układów: stawowych, mięśniowych i nerwowych. Leczę takie dolegliwości, jak: bóle, niedowłady, zaburzenia ruchomości, parestezje itp.

Obecnie:

 • 2010 – obecnie. Asystent w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • 2016 – obecnie. Fizjoterapeuta w Active Place Rehabilitacja

 • 2018 – obecnie. Dydaktyk w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Lekarskim

 • 2011 – obecnie. Dydaktyk i opiekun studentów fizjoterapii w AWF w Warszawie na Wydziale Rehabilitacji.

Wcześniej:

 • Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER”
 • Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów
 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Kinetik – Centrum Terapii Ruchowej
 • Martik – Klinika Rehabilitacji
 • MFT – Medyczny trening funkcjonalny
 • 2014. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł VI
 • 2013. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł V
 • 2013. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł IV
 • 2012. PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • 2012. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł III
 • 2012. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł II
 • 2011. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł I
 • 2022. Fizjoterapia dzieci z wadami kończyn dolnych. Głos fizjoterapeuty. 1/2022(19)
 • 2021. Motywacja dzieci w fizjoterapii wad postawy. Głos fizjoterapeuty. 3/2021(16)
 • 2017. Wpływ zwiększonej intensywności rehabilitacji na wynik testu marszu 6-minutowego u pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych. Wyniki wstępne. Folia Cardiologica. Suplement A (tom 12): 10
 • 2017. Pacjent kardiochirurgiczny, rehabilitacyjna „zagadka” w oddziale szpitalnym. Biuletyn Koła PTP w SP CSK Banacha 1a w Warszawie. 7 (2)
 • 2014. Comparison of two models of hospital rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska – Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 11 (1): 86-89
 • 2012. Porównanie dwóch modeli rehabilitacji szpitalnej u pacjentów po pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Praca dyplomowa. Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • 2022. Evidence-based Physiotherapy Practice in Poland: „A summary of clinical guidelines: management of hypertension; Guidelines and Protocols Advisory
  Committee. British Columbia Guidelines 2020.”
 • 2020. XV Sympozjum „Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”.
 • 2019. XXXVIII Dni ortopedyczne Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
 • 2017. Kardio-Torakoneptunalia: „Wpływ zwiększonej intensywności rehabilitacji na wynik testu marszu 6-minutowego u pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych. Wyniki wstępne” Jastarnia
 • 2015. Kardio-Torakoneptunalia: „Miejsce fizjoterapii we współczesnej medycynie”. Jastarnia
 • 2015. Kardio-Torakoneptunalia: „Specyfikacja pracy w oddziale kardiochirurgii realną przyczyną przeciążenia narządu ruchu. Jak można zadbać o naszą sprawność?”. Jastarnia
 • 2014. 10-lecie Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca: „Porównanie dwóch modeli rehabilitacji szpitalnej u pacjentów po pomostowaniu aortalno-wieńcowym”. Wrocław
 • 2012. XIV Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne. Gdańsk
 • 2012. XIV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej. Warszawa
 • 2012. II Letnie Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa
 • 2011. Torakoneptunalia: „Skuteczność rehabilitacji – właściwy dobór terapii w kardiochirurgii”. Jurata 2011. V Wiosna z Fizjoterapią: „Złożona rehabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym u pacjenta z powikłaniami oddechowo-ruchowymi. Opis przypadku”. Warszawa
 • 2010. Torakoneptunalia: „Złożona rehabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym u pacjenta z powikłaniami oddechowo-ruchowymi. Opis przypadku”. Jurata
 • 2010. IV Wiosna z Fizjoterapią. Warszawa
 • 2007. I Wiosna z Fizjoterapią. Warszawa
 • 2021 – obecnie. Ekspert: „PRO-EBM A platform for the promotion and dissemination of professional practice based on scientific evidence”.
 • 2020 – obecnie. Główny badacz ds. metodologii badawczej i analizy wyników: „Development of a diagnostic and therapeutic tool dedicated to patients aged 7-10 with lower limb axis defects, using proprietary body geometry measurement technology and rehabilitation games in VR technology.”
 • 2017. Udział w prowadzeniu badania: „Zastosowanie laseroterapii MLS w poprawie standardu życia pacjentów z cukrzycą typu 2 i hipercholesterolemią”
 • 2016. Udział w prowadzeniu badania: „Globalne, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane, sterowane zdarzeniami, badanie z aktywnym ramieniem kontrolnym porównujące profilaktykę przeciwzakrzepową opartą na stosowaniu terapii rywaroksabenem z terapią przeciwpłytkową u pacjentów po przebytym zabiegu przez cewnikowej implantacji zastawki aortalnej (ang. TAVR), prowadzone w celu optymalizacji wyników klinicznych”
 • 2011 – obecnie. Współtworzenie autorskiego programu rehabilitacji oraz prowadzenie badań w zakresie rehabilitacji szpitalnej pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych w Klinice Kardiochirurgii I Katedry
  i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • 2016. Delegat I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów w wyborach do Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
 • 2015. Członek Komitetu Naukowego w Kardio-Torakoneptunalii
 • 2010 – 2011. Stypendium naukowe. II Wydział Lekarski WUM, Oddział Fizjoterapii.
 • 2009 – obecnie. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii. Członkostwo w Stowarzyszeniu Fizjoterapia Polska.

Fizjoterapeuta Daniel Karaszewski przyjmuje w Klinice Active Place Białołęka:

Oraz w Klinice Active Place Wola

Zakres oferowanych metod fizjoterapii znajduje się w zakładce „Cennik”.