Strona główna/Oferta/Fizjoterapia dzieci/Proces terapii wad postawy

Fizjoterapia

Wybierz obszar, który najbardziej Cię interesuje:

Proces terapii wad postawy u dzieci

Krok 1: Diagnostyka

Diagnostyka wad postawy u dzieci zależy przede wszystkim od wieku pacjenta:

Dzieci poniżej 6. roku życia:

Jedna wizyta:

 • wywiad,
 • ocena badań diagnostycznych,
 • badanie kliniczne składające się z testów funkcjonalnych.

Dzieci powyżej 6. roku życia:

Pierwsza wizyta:

 • wywiad,
 • ocena badań diagnostycznych,
 • videografia 2D (komputerowa analiza postawy ciała),
 • podoscan (komputerowa metoda oceny podeszwowej strony stóp)
 • FreeMED (badanie rozkładu nacisku stóp na podłoże)
 • badanie kliniczne składające się z testów funkcjonalnych.

Druga wizyta:

 • omówienie i analiza przeprowadzonych badań,
 • przedstawienie spersonalizowanego procesu terapii,
 • przedstawienie zaleceń do domu,
 • przekazanie papierowej wersji raportu z podsumowaniem badań i zaleceniami.

Krok 2: Terapia i edukacja

Terapia indywidualna​

Diagnostyka wad postawy u dziecka może wykazać, że konieczna będzie terapia indywidualna. W takim przypadku opiera się ona na:

 • terapii mięśniowo-powięziowej,
 • ćwiczeniach kształtujących prawidłową postawę,
 • ćwiczeniach z użyciem urządzenia Phibox.

Fizjoterapeuta dziecka będzie na bieżąco obserwował postępy terapii i jeśli zajdzie taka potrzeba, skoryguje program oraz zalecenia do domu.

Edukacja

Zdajemy sobie sprawę, że samo leczenie nie jest wystarczające, dlatego skupiamy się również na edukacji pacjentów w zakresie zdrowego stylu życia, profilaktyki i samoświadomości ciała.

Wyjaśniamy pacjentom, jakie są najczęstsze wady postawy, jak powstają i jakie mogą mieć skutki dla zdrowia. W ten sposób pacjenci lepiej rozumieją swoje problemy i są bardziej świadomi konsekwencji związanych z nieprawidłową postawą.

Jeśli wada postawy wynika z niewłaściwego ustawienia stanowiska pracy czy codziennych czynności, udzielamy porad dotyczących ergonomii, które pomagają zmniejszyć obciążenie na kręgosłupie i układzie mięśniowo-szkieletowym.

Zachęcamy pacjentów do regularnej aktywności fizycznej, która może wspomagać proces leczenia i wzmocnić mięśnie podtrzymujące właściwą postawę.

Zajęcia online

Jeśli nie ma możliwości uczestnictwa w terapii osobiście, oferujemy zajęcia z terapeutą w formie zdalnej – online.

Zajęcia grupowe

Jeśli terapeuta zdecyduje, że dziecko nie wymaga zajęć indywidualnych, może zostać skierowane prosto po diagnostyce na zajęcia grupowe. Mogą one być też kolejnym etapem procesu rehabilitacji jako kontynuacja zajęć indywidualnych.

W czasie ćwiczeń grupowych (maksymalnie 6 osób w podobnym wieku) skupiamy się na:

 • zwiększeniu zakresów ruchu w stawach
 • poprawie stabilizacji centralnej
 • torowaniu koordynacji ruchowej
 • automatyzacji prawidłowej postawy

Krok 3: Zajęcia w domu z Phibox

W procesie korekty wad postawy bardzo ważna jest regularność. Ćwiczenia w domu stanowią nieodłączny element terapii. Dzięki nowoczesnemu urządzeniu Phibox są one najbardziej optymalne. Dzięki zastosowaniu metody Phibox dzieci w wieu 6-11 lat szybciej osiągają efekty korekcyjne. Pomaga ona zwłaszcza w terapii zaburzeń osi kończyn dolnych.

Opis pracy z urządzeniem Phibox znajduje się tutaj: metoda Phibox.

Krok 4: Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne prowadzone przez Active Place kierowane są do dzieci z wadami postawy i skoliozą. Odbywają się w wakacje lub w ferie zimowe, 5 dni w tygodniu. Podczas turnusów oferujemy:

 • pełną diagnostykę,
 • codzienne terapie indywidualne trwające 55 minut,
 • codzienne zajęcia grupowe trwające 55 minut,
 • wyniki badań i podsumowanie turnusu,
 • instruktaż ćwiczeń domowych,
 • zalecenia.

Kliknij, aby poznać szczegóły: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i rodziców.

Krok 5: Ocena postępów terapii

Wyniki fizjoterapii są weryfikowane co 3 miesiące w czasie jej trwania. Po jej zakończeniu oceny dokonuje się co pół roku lub rok, w zależności od decyzji terapeuty. W trakcie wizyty kontrolnej przeprowadzana jest pełna diagnostyka komputerowa dająca wymierny obraz postępów terapii.