Trening funkcjonalny

Trening przeprowadzony przez wykfalifikowanego trenera, eksperta z zakresu treningu funkcjonalnego. Jest formą zindywidualizowanych ćwiczeń dobrany do Twoich potrzeb, których celem jest wyeliminowanie dysfunkcji

Trening funkcjonalny

Trening funkcjonalny to forma treningu przeprowadzona przez wykfalifikowanego trenera, eksperta treningu funkcjonalnego. Jest to zindywidualizowany program ćwiczeń korekcyjnych dobrany do Twoich potrzeb poprzez który raz na zawsze wyeliminujesz powstałe dysfunkcje, przywrócisz prawidłową koordynację nerwowo-mięśniową, reedukujesz właściwe wzorce ruchowe oraz zapobiegniesz pojawieniu się kontuzji w przyszłości.

W naszym ośrodku trening funkcjonalny realizowany jest na podstawie koncepcji Functional Movement System oraz najbardziej cenionym na świecie badaniu funkconalnym Functional Movement Screen – FMS

REZERWACJA WIZYTY

Zadzwoń lub napisz do nas.

Ocena Funkcjonalna FMS to zestaw testów oceniający poziom Twojej sprawności fizycznej. Dzięki FMS zidentyfikujemy dysfunkcje narządu ruchu oraz zakres ruchomości stawów, które mają wpływ na wykonywanie podstawowych codziennych czynności ruchowych czy aktywność fizyczną.

FMS to nie tylko testy funkcjonalne przeprowadzane przez wykfalifikowanego trenera, ale również zindywidualizowany program ćwiczeń korekcyjnych dobrany do Twoich potrzeb poprzez który ma za wyeliminujesz powstałe dysfunkcje, przywrócisz prawidłową koordynację mięśniowo-nerwową, reedukujesz właściwe wzorce ruchowe oraz zapobiegniesz pojawieniu się kontuzji w przyszłości.

Do badania FMS może przystąpić każdy!

  • Wszystkie osoby aktywne fizycznie (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) chcący zwiększyć swoją sprawność fizyczną
  • Sportowcy chcący zwiększyć swój poziom sportowy
  • Osoby u których ból uniemożliwia wykonywanie czynności dnia codziennego i chcą wrócić do prawidłowego funkcjonowania