Dzieci i młodzież

Kompleksowa oferta wielu metod i koncepcji rehabilitacyjnych oraz ćwiczeń w formie indywidualnej lub grupowych

Terapia dzieci i młodzieży

 

Fizjoterapia dzieci i młodzieży w Active Place to kompleksowa, interdyscyplinarna, skojarzona diagnostyka i terapia obejmująca wszystkie dziedziny medycyny pediatrycznej. Leczymy między innymi: wady postawy, skoliozy oraz zaburzenia integracji sensorycznej. Punktem wyjścia do wszystkich zajęć dla dzieci i młodzieży w Active Place jest pełna i profesjonalna diagnoza.

Usługi medyczne dla dzieci i młodzieży:

 

 • Konsultacja z diagnostyką (Platforma pedobarometryczna, Podoskan, Videografia)
 • Terapia indywidualna
 • Diagnoza integracji sensorycznej
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Zajęcia grupowe
 • Turnus rehabilitacyjny
 • Kinesiotaping
 • Metoda Phibox

REZERWACJA WIZYTY

Zadzwoń lub napisz do nas.

Sprawdź nasze usługi dla dzieci i młodzieży:
Konsultacja z diagnostyką

Punktem wyjścia do wszystkich zajęć dla dzieci i młodzieży w Active Place jest pełna i profesjonalna diagnoza. Dzięki niej możemy stwierdzić, czy leczenie powinno być ukierunkowane na np. skoliozę, obniżone napięcie mięśniowe, wadę postawy, czy może powinny przybrać formę profilaktycznych zajęć ruchowych. Po przeprowadzeniu badań mamy wiedzę dotyczącą każdego dziecka i jego potencjalnych dysfunkcji narządu ruchu lub wad postawy, w związku z tym wiemy jak z nim pracować. Dodatkowo możemy monitorować postępy. Po pełnej diagnozie , jeśli to konieczne rozpoczyna się proces rehabilitacji, który może zostać rozbudowany o zajęcia grupowe. W skład konsultacji z diagnostyką wchodzi badanie za pomocą nowoczesnych sprzętów diagnostycznych :

Platforma FreeMed – To komputerowa platforma do badania stopy podczas stania, chodu i biegu. Urządzenie to analizuje jaką częścią stopy badany mocniej naciska na płaszczyznę podparcia. Platforma FreeMed pozwala również na szczegółowa ocenę i badanie równowagi. Badanie jest bezpieczne oraz bezbolesne. Platforma jest niezbędna do szczegółowej analizy dystrybucji sił nacisku stóp na podłoże w badaniu statycznym i dynamicznym.

Podoscaner 2D – To komputerowy podoskop do cyfrowej analizy podeszwowej strony stóp. Oprócz dokładnego odbicia uzyskujemy informacje o przestrzennym ukształtowaniu wysklepienia stopy. Pozwala to na rzetelną ocenę stanu wysklepienia podłużnego, ocenę kąta koślawości palucha oraz kąta szpotawości palca.

Videografia 2D – To system do oceny postawy ciała w statyce i dynamice. Umożliwia wykonanie zdjęć w różnych pozycjach pacjenta oraz nagranie filmu. Dzięki videografii jesteśmy w stanie ocenić i przeanalizować całą postawę ciała pacjenta. Po wyznaczeniu punktów na ciele pacjenta, fizjoterapeuta wylicza, mierzy, analizuje dużo wartości jak kąt koślawości/szpotawości kolan i pięt, asymetrię barków, łopatek i miednicy, odchylenie tułowia, ustawienie głowy itp.

Podczas konsultacji z diagnostyką fizjoterapeuta przeprowadza dodatkowo  testy funkcjonalne, które pozwalają na ocenę ruchomości stawów i siły mięśniowej dziecka.

Rodzice otrzymują dokumentację z wynikami badań dziecka i zaleceniami dalszego postępowania, czy rehabilitacji.

Terapia indywidualna

Wszelkie odchylenia od prawidłowej postawy ciała są zagrożeniem dla naszego zdrowia, a w późniejszym czasie doprowadzają do wielu dolegliwości bólowych, zaburzenie funkcji narządów wewnętrznych jak praca serca, płuc oraz rzutuje to  również na   zachowanie  i funkcjonowanie człowieka.

Po przeprowadzeniu konsultacji z diagnostyką  mamy gruntowną wiedzę dotyczącą każdego dziecka i jego potencjalnych dysfunkcji narządu ruchu lub wad postawy, w związku z tym wiemy jak z nim pracować.
W treningu indywidualnym łączymy wiele metod fizjoterapeutycznych, a ich dobór uzależniony jest od oceny pacjenta – są to m.in.:

 • FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
 • PNF
 • Terapia Manualna – Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka
 • Terapia tkanek miękkich
 • SI – integracja sensoryczna
 • Kinesiotaping
Diagnostyka integracji sensorycznej

Przez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku oraz zmysłu równowagi odbieramy bodźce z otoczenia i naszego ciała. Informacje są przekazywane do mózgu, następnie odpowiednio segregowane i interpretowane abyśmy mogli zareagować w sposób adekwatny do sytuacji.
Jeśli np. widzimy coś okrągłego o czerwonej barwie, to przez zmysł czucia głębokiego określamy jego kształt i ciężar. Następnie przez zmysł dotyku wyczuwamy jego powierzchnię, zapach i smak. Każda z tych informacji jako jeden bodziec jest niewystarczająca, ale scalone razem, czyli zintegrowane, pozwalają nam poznać jabłko i w odpowiedni sposób zareagować, aby je obrać – czyli dostosować siłę nacisku by przekroić skórkę.
Aby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować, wszystkie zmysły muszą prawidłowo działać i ze sobą współpracować.

Co może u dziecka niepokoić?

 • obniżone napięcie mięśniowe
 • zaburzenia równowagi
 • obniżona sprawność motoryczna
 • postawa wycofująca
 • niska samoocena
 • impulsywność
 • wrażliwość na dotyk (dziecko nie lubi bliskości, przytulania, obcinanie paznokci, włosów, metek na ubraniach itp.)
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej pojawiające się podczas aktywności ruchowej jak łapanie i rzucanie piłki, jazda na rowerze
 • trudności w posługiwaniu się nożyczkami
 • niechęć do zabaw, w których wymaga się dużej precyzji ruchów
 • problemy z koncentracją
 • trudności w samoobsłudze
 • zaburzenia mowy
Terapia integracji sensorycznej

Prowadzenie terapii wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Głównym zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało reakcją poprawiającą integrację tych bodźców. Ćwiczenia, które wykonuje dziecko sprawiają, że rozwija się ciało i umysł. Ciało dlatego, że poprawia się percepcja, a więc koordynacja ruchowa, sprawność manualna, orientacja w schemacie ciała. A umysł, ponieważ dziecko zaczyna lepiej się uczyć, skupiać uwagę, zapamiętywać.

Terapia odbywa się w odpowiednio przygotowanej sali, gdzie na dziecko czeka sprzęt do stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej, dotykowej, słuchowej, wzrokowej, węchowej.

Każde dziecko rodzi się z wewnętrznym napędem, który sprawia, że poszukuje doznań służących rozwojowi układu nerwowego. U dzieci, które mają zaburzenia integracji sensorycznej popęd ten trzeba stymulować, czemu służy odpowiednia organizacja otoczenia i wspomaganie terapeuty.

Zajęcia grupowe

Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka, a aktywność fizyczna przyczynia się do jego prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego. Szkoła, noszenie ciężkich tornistrów, brak aktywności ruchowej, długie przebywanie w pozycji siedzącej podczas lekcji przy jednoczesnym przyśpieszeniu wzrostu kręgosłupa powoduje pogłębianie się wad postawy. Proponujemy specjalnie dla  dzieci i młodzieży przygotowane przez nas ćwiczenia, które pomogą osiągnąć prawidłową postawę ciała i właściwe nawyki ruchowe.

Active Place oferuje zajęcia grupowe dla dzieci od 3 roku życia oraz dla młodzieży.

Turnus rehabilitacyjny

Dzieci z wadami postawy lub skoliozą zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne.

Odbywają się one w wakacje albo w ferie zimowe. Wiemy jak ciężko jest znaleźć czas na intensywną rehabilitację w ciągu roku szkolnego, a  rodzice chcą aby ich dzieci uzyskały jak najszybszy efekt terapeutyczny. Dlatego turnusy rehabilitacyjne to dobry wybór i dobry czas aby wpłynąć pozytywnie na postawę ciała dzieci.

Podczas turnusów oferujemy:

 • Pełną diagnostykę – diagnostyka kręgosłupa Videografia, analiza stóp za pomocą podoskanu 2 D oraz platformy FreeMed
 • Codzienne terapie indywidualne trwające 55 min
 • Codzienne zajęcia grupowe trwające 55 min
 • Wyniki badań i podsumowanie turnusu
 • Instruktaż do domu
 • Zalecenia
Kinesiotaping

Stosowany jest jako osobna metoda terapeutyczna albo stanowi uzupełnienie innych metod fizjoterapeutycznych. Wspomaga konkretne struktury ciała pacjenta przywracając je do normalnego funkcjonowania za pomocą specjalnych plastrów, które aplikuje się bezpośrednio na skórę techniką zależną od postawionego celu terapii. Kinesiotaping ma na celu poprawić funkcjonalność organizmu, a także wspomóc leczenie przeciwbólowe.

Metoda Phibox

Metoda Phibox polega na połączeniu tradycyjnych form fizjoterapii z prowadzeniem ćwiczeń z użyciem nowoczesnego urządzenia Phibox.

Ma ona zastosowanie w terapii zaburzeń osi kończyn dolnych u dzieci w wieku 6-11 lat (w dynamice oraz statyce, m.in. stopy płasko-koślawe, koślawość kolan).

Więcej informacji